Chương Trình

Liên Hệ

Đơn vị phối hợp:

Program

Contact

Coordinating unit:

Sign up to participate in the Forum:

Đăng ký tham gia Diễn đàn:

Đăng Ký

Tiếng Việt

English

Register

2023

Diễn Đàn THương
Hiệu quốc gia VIệt Nam 

Đăng Ký

00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Thời gian còn lại trước khi Diễn đàn chính thức khai mạc:
Chi phí tham dự: Miễn phí

2023

Vietnam National Branding forum 

Register

00
00
00
00
Day
Hour
Minute
Second
Just a few days left to register!
Attendance Fee: Free

20 THÁNG 4, 2023

Sự kiện bắt đầu từ 8:30 đến 12:00 

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Khách sạn Du Parc Hà Nội - Số 84 Đường Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

20th of April, 2023

The event will be held from 08:30 till 12:00 

LOCATION

Du Parc Ha Noi Hotel - 84 Tran Nhan Tong Road, Hai Ba Trung District, Ha Noi.

Định vị Thương hiệu quốc gia Việt Nam Xanh

DIỄN ĐÀN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2023

Với chủ đề "Định vị Thương hiệu quốc gia Việt Nam Xanh", Diễn đàn THQG Việt Nam 2023 sẽ là nơi để các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và đại diện của các doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ những ý tưởng để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia xanh, vững mạnh và phát triển.

Với tầm quan trọng của chủ đề và sự hiện diện của các chuyên gia hàng đầu, Diễn đàn Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam 2023 là một sự kiện đáng chú ý đối với các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến việc tìm kiếm những giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu xanh cho thương hiệu của mình.

Positioning Vietnam’s Green National Brand

VIETNAM NATIONAL BRANDING FORUM 2023

With the theme "Positioning Vietnam's Green National Brand", the Vietnam National Branding Forum 2023 will be a place for leaders, researchers, experts in the field of environment and representatives of businesses to meet, discuss and share ideas to make Vietnam a green, sustainable and developed country.

Given the importance of the topic and the presence of leading experts, the Vietnam National Branding Forum 2023 is a remarkable event for businesses and individuals interested in finding the best solutions and action plans to achieve green goals for their brand.

Lễ khởi động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 – Hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

9:10 AM

Thời lượng: 10 phút

9:20 AM

Thời lượng: 15 phút

9:50 AM

Thời lượng: 15 phút
Xây dựng thương hiệu đi đôi với chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước
Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm/ thương hiệu doanh nghiệp trong mối tương quan với thương hiệu quốc gia

Giải pháp truyền thông, quảng bá thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên số

10:05 AM

Thời lượng: 15 phút
Giải lao: 10 phút

10:30 AM

Thời lượng: 75 phút
Điều phối:
Ông Nguyễn Thanh Sơn - CEO Học viên doanh nhân MVV
Khách mời:
1. Ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Phó trưởng ban, Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam
2. Ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ
3. Giáo sư Robert McClelland - Trưởng khoa Kinh doanh, Đại học RMIT
4. Ông Alex Haigh - Giám đốc Điều hành Brand Finance châu Á – Thái Bình Dương
5. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Điều phối Dự án Phát triển Bền vững - Tập đoàn TH
Các chủ đề chính:
1. Giải pháp xây dựng chiến lược tổng thể nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình THQG Việt Nam
2. Giải pháp nâng cao năng lực xây dựng, phát triển thương hiệu
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu
4. Hiệu quả của việc xây dựng hệ thống nhận diện THQG Việt Nam
5. Sự cần thiết của việc thành lập Câu lạc bộ hoặc Hiệp hội thương hiệu Việt Nam
6. Giải pháp, chương trình chiến lược gắn thương hiệu quốc gia XANH và BỀN VỮNG với thương hiệu đia phương, ngành và doanh nghiệp
7. Giải pháp phát triển thương hiệu ngành hàng, thương hiệu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý góp phần xây dựng hình ảnh THQG


Tọa Đàm:
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM XANH

9:00 AM

Thời lượng: 10 phút
Phát biểu khai mạc


Kết luận và bế mạc

11:45 AM

Thời lượng: 15 phút

Chương trình tham luận:

9:35 AM

Thời lượng: 15 phút
Các yếu tố gia tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp góp phần nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia

Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương
Lãnh đạo Bộ Công Thương
Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương
Đại sứ các nước tại Việt Nam
Lãnh đạo Brand Finance châu Á – Thái Bình Dương
Lãnh đạo ĐH RMIT

Dr. Nancy Snow - Giáo sư danh dự Đại học bang California, Fullerton

Bà Nancy Snow - Giáo sư danh dự Đại học bang California, Fullerton

Ông Alex Haigh - Giám đốc Điều hành Brand Finance châu Á – Thái Bình Dương
Ông Alex Haigh - Giám đốc Điều hành Brand Finance châu Á – Thái Bình Dương

Ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ
Ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ

Bà Đặng Thuý Hà - Giám đốc khu vực miền Bắc – NielsenIQ Việt Nam

Bà Đặng Thuý Hà - Giám đốc khu vực miền Bắc – NielsenIQ Việt Nam

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Phó trưởng ban, Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam
Ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ
Giáo sư Robert McClelland - Trưởng khoa Kinh doanh, Đại học RMIT
Ông Alex Haigh - Giám đốc Điều hành Brand Finance châu Á – Thái Bình Dương
Ông Nguyễn Thanh Sơn - CEO Học viên doanh nhân MVV
Ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Phó trưởng ban, Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam

Phiên Dịch: Cabin toàn bộ thời lượng

Đăng ký đại biểu tham dự và cung cấp tài liệu về Tuần Lễ THQG Việt Nam 2023
Thực hiện: Ban tổ chức

Triển lãm thành tựu Chương trình THQG Việt Nam
Địa điểm: Tại sảnh khách sạn Du Parc Hà Nội
Thời gian: từ 8h30 đến 12h (xuyên suốt Diễn đàn)


8:30 AM

Thời lượng: 30 phút
Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Điều phối Dự án Phát triển Bền vững - Tập đoàn TH
Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương
Opening Ceremony of Vietnam National Brand Week 2023 – Celebrating the Vietnam Branding Day 20/4

TENTATIVE AGENDA

9:10 AM

Duration: 10 Minutes

9:20 AM

Duration: 15 Minutes

9:50 AM

Duration: 15 Minutes
Building national brands goes hand in hand with the intellectual property protection strategy in domestic and international markets
Telling Vietnam’s Story to the World: Global Lessons in Nation Branding
Solutions/ Measures to promote national brands in the digital era

10:05 AM

Duration: 15 minutes
Tea Break: 10 minutes

10:30 AM

Duration: 75 Minutes

Coordinator:
Mr. Nguyễn Thanh Sơn - CEO of MVV Entrepreneur Academy 
Guest Speaker:
1. Mr. Hoàng Minh Chiến - Deputy Director General of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), Ministry of Industry and Trade, Deputy Head of the Vietnam National Branding Program Secretariat
2. Mr. Trần Lê Hồng - Deputy Director General, Department of Intellectual Property (IP Viet Nam), Ministry of Science and Technology
3. Professor Robert McClelland - Dean of The Business School, RMIT University
4. Mr. Alex Haigh - Managing Director, Asia Pacific – Brand Finance
5.Ms. Hoàng Thị Thanh Thủy - Head of the Sustainable Development Project Coordinating Committee - TH Group
Main Topics:
1. Solutions/ Measures to improve the effectiveness of the implementation of the Vietnam Value Program;
2. Solutions to improve the capacity of building and developing brands;
3. Solutions to improve the effectiveness of propaganda and brand promotion activities;
4. The effectiveness of building identification system for Vietnam National Brand;
5. The necessity of establishing a Vietnam National Brand’s Club/ Association;
6. Solutions, strategic programs to connect the national brand GREEN and SUSTAINABLE with the local, industry and enterprises;
7. Solutions to develop product lines and brands go hand in hand with geographical indications, contributing to create the image of Vietnam National Brand.


Panel Discussion:
POSITIONING VIETNAM'S GREEN NATIONAL BRAND


9:00 AM

Duration: 10 Minutes
Opening Speech


Conclusion and Closing ceremony

11:45 AM

Duration: 15 Minutes

Presentation program:

9:35 AM

Duration: 15 Minutes
Factors that increase corporate brand value which contribute to enhancing national brand value

Mr. Trần Quốc Khánh - Deputy Minister of Industry and Trade
Leader of the Ministry of Industry and Trade
Leaders of ministries, branches and localities
Ambassadors of other countries in Vietnam
Leader of RMIT University
Leader of Brand Finance Asia - Pacific  
Dr. Nancy Snow - Professor Emeritus of California State University, Fullerton
Mr. Alex Haigh - Managing Director of Brand Finance Asia Pacific

Mr. Trần Lê Hồng - Deputy Director General, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology

Ms. Đặng Thúy Hà - Director of NielsenIQ Vietnam - Northern Region 
Mr. Hoàng Minh Chiến - Deputy Director General of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), Ministry of Industry and Trade, Deputy Head of the Vietnam National Branding Program Secretariat
Mr. Trần Lê Hồng - Deputy Director General, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology
Professor Robert McClelland - Dean of The Business School, RMIT University
Mr. Alex Haigh - Managing Director of Brand Finance Asia Pacific
Mr. Nguyễn Thanh Sơn - CEO of MVV Entrepreneur Academy 
Mr. Hoàng Minh Chiến - Deputy Director General of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)
Dr. Nancy Snow - Professor Emeritus of California State University, Fullerton
Mr. Alex Haigh - Managing Director of Brand Finance Asia Pacific
Mr. Trần Lê Hồng - Deputy Director General, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology
Ms. Đặng Thúy Hà - Director of NielsenIQ Vietnam - Northern Region 

Interpreter: Cabin Full-time

Delegate Registration and distribution of info document regarding the Forum
Host: Organizing Committee

Exhibition of achievements of Vietnam National Brand Program
Location: Du Parc Hanoi Hotel Venue
Time: from 8h30 to 12h (throughout the duration of the entire Forum)

8:30 AM

Duration: 30 Minutes
Ms. Hoàng Thị Thanh Thủy - Head of the Sustainable Development Project Coordinating Committee - TH Group
Mr. Trần Quốc Khánh - Deputy Minister of Industry and Trade
Mr. Hoàng Minh Chiến - Deputy Director General of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH TRUYỀN THÔNG

MEDIA COMPANION

LIÊN HỆ  VỚI CHÚNG TÔI

Email:
thqg@vietrade.gov.vn
thqg2020@gmail.com
Điện thoại: 024.39348145/ 024.39347628 
(Máy lẻ: 70, 71, 76)

Ban thư ký chương trình THQG Việt Nam

Địa Chỉ:

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương
20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Contact Us

Email:
thqg@vietrade.gov.vn
thqg2020@gmail.com
Telephone: 024.39348145/ 024.39347628 
(Dial number: 70, 71, 76)

Vietnam National Branding Program Secretariat

Address:

Vietnam Trade Promotion Agency, Ministry of Industy and Trade
20 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi