Thông tin đăng ký*

ĐĂNG KÝ/SUBMIT

KHOÁ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN
TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN HỖ TRỢ KĨ THUẬT EDM - CANADA

                                                        
- Tại Hà Nội:
+ 08h00-17h00, ngày 27-28 tháng 03 năm 2023.
+ Khách sạn Hoà Bình – số 27 đường Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


- Tại Hồ Chí Minh:
+ 08h00-17h00, ngày 30-31 tháng 03 năm 2023.
+ Khách sạn Sen Việt – Số 33 đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Thời gian và địa điểm 

KHOÁ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN
TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN HỖ TRỢ KĨ THUẬT EDM - CANADA